Tanzimat Fermanı ve Önemi Nedir?
Eğitim / Ocak 22, 2018

Tanzimat Fermanı Mahmut’un ölümü ile tahta çıkan Abdülmecit zamanında Osmanlı büyük bir sorunla karşı karşıyadır. Başta Rusya olmak üzere pek çok ülke Osmanlı’nın iç işlerine karışmaya başlamıştır. Hristiyan azınlıkları koruma bahanesi ile iç işlerimize karışan Avrupalı devletler azınlıkların bağımsızlıklarını cesaretlendiriyorlardı. Aynı zamanda bir taraftan da Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa isyanı da devam ediyordu. Osmanlı Devleti ve Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa ile yapılan Nizip Savaşında Osmanlı ağır bir yenilgiye uğramıştır. Savunma gücünden yoksun bir hale girmiştir. Padişah Abdülmecit bu zor durumdan kurtulmak için İngiltere ve Fransa’dan yardım ister. Yardım içinde Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa görevlendirilir. Avrupa başkentlerinde büyükelçilik yapmış olan Mustafa Reşit Paşa özellikle İngiltere ülkesi ile dostluğa önem veren birisidir. İngiltere ile toprak bütünlüğünü korunmasından ve dostluk ilişkilerin kaybedilmemesi fikrindeydi. Bunun içinde yeniliklerin olması gerekiyordu. III. Selim ve II. Mahmut zamanında yapılan ıslahatlar tamamlanacak ve modern bir devlet yapısı konumuna gelmesi amaçlanmaktadır. Bu durumda Avrupalı devletlerin güvenin kazanmak ve desteğini almak ile gerçekleşeceğine inanılıyordu. Mustafa Reşit Paşa padişahın izni ile ıslahat önerilerini bir ferman haline getirdi. Bu hazırladığı belgeyi 3 Kasım 1939’da Tanzimat Fermanı adıyla padişah, devlet adamları huzurunda okundu. Gülhane Parkında ilan edildiği için Gülhane-i Hattı Hümayun da denilmektedir. Tanzimat Fermanı na göre; Dil, din, ırk…

Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) Nasıl Yapılacak?
Eğitim / Aralık 18, 2017

Yüksek Öğretim Kurumları ( YKS ) Nedir, Nasıl Yapılır? Üniversite giriş sınavında YGS-LYS sistemi geçmişe karışıyor. YÖK başkanı Yekta Saraç basın toplantısı ile yeni sistemi açıklaması ile sistem yürürlüğe girdi. Üniversiteye girişte yeni sınav sisteminin adı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) olarak belirlendi. Peki öğrenci, veli, öğretmenlerin merakla beklediği sistem nasıl, kaç sorudan oluşacak, içerikte neler olacak, ders dağılımları nasıl olacak? 2018-2019 eğitim öğretim yılında değişen yeni sınav sisteminin yeni adı Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavı olarak belirlendi.  Öğrenciler sınava iki ayrı oturumda katılacaklar. Yen sınav sistemine göre esas alınan ilk kural temel yeterlilik  olarak karar verildi. Birinci Oturum Nasıl Yapılacak? Öğrencilerin gireceği sınav Haziran ayında yapılacak. Sınav haftasonunda iki oturumda gerçekleştirilecek. Soru sayısı 80 olacak. Türkçe ve matematik temek yeterlilik ölçmeyi esas alınan sınav sabah oturumunda yapılacak. Soru dağılımı eşit olarak şekilde 40 türkçe, 40 matematik olarak belirlendi.  Temel yeterlilik testi puanın en az 150 olması gereklidir. Puanı 180 ve üstü olan lisans bölümlerine yerleşebilecek. 200 ve üstü puan alan öğrenciler ise isterlerse bir sonraki yıl da geçerli olacak. Tüm öğrencilerin hepsi ilk oturuma girmesi zorunludur. İkinci Oturum Nasıl Yapılacak? Öğleden sonra gerçekleşecek ikinci oturumda lise müfredatına dair bilgiler esas alınacak.  4 ayrı test bulunacak ve sorular müfredata dayalı…

Teog Yerine Gelecek Olan Yeni Model
Eğitim / Aralık 17, 2017

Teog Sınav Sistemi Yerine Liseye Geçiş Sınavı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Teog yerine gelecek olan sistemle ilgili tartışma “Öğrenciler adresine en yakın okula gidecek” sorusuna canlı yayında açıklık getirdi. Yeni sistemin açıklanması ile birlikte öğrencilerde ve velilerde endişe oluşturan tüm sorulara olmasa da kısmen cevap buldu. TEOG yerine gelecek olan sistem nasıl, öğrenciler bu durumdan nasıl etkilenecek? Öğrencilerin sınav yarışının okul dışı kaynaklara da yönlendirdiği şeklinde oluşan algı nedeniyle oluşturulmaya çalışılan yeni sınavın adını Bakan İsmet Yılmaz “Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi” olarak isimlendirdiği sınavın kısa adı “Liseye Geçiş Sistemi” olarak ifade edildi. Bakanlar Kurulu’na sunulmaya hazırlanan yeni model de ortaokulda öğretmenlerin her ders için yaptığı yazılı sınavlardan biri merkez tarafında yapılmak suretiyle ayrı hazırlanacak. Yani sorular bakanlıkça hazırlanacak ve okullara uygulanmak için gönderilecek. Sınava öğrenciler kendi okullarında girecekler fakat sınıfları farklı olacak şekilde ayarlanacak. Sınavı yapacak öğretmenler öğrencinin dersine girmeyen öğretmenlerden oluşacak. 5, 5 ve 7 sınıfta merkezi sınavla yapılan notlar oranları belli bir şekilde öğrencinin lise puanını etkileyecektir. Yazılı sınav yerine geçecek olan merkezi sınavlardan biri öğretmenler tarafından değerlendirilecek.  Okullarda verilen şişirilme notlar, okul başarı standardını yüksek göstermek için oluşan sorunların önüne geçmek için Meb bir takım önlemler alacaktır. Cevap kağıtları öğrenci ismi kapalı tutacak…

KPSS Nedir, Nasıl Yapılır, Ne İşe Yarar?
Eğitim / Kasım 29, 2017

Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) Nedir? Ölçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan KPSS, öğretmenler ve tüm kamu kurumlarına atama yapılacak personeli seçme de kullanılan bir sınavdır. Kamu Personeli Seçme Sınavı’nı geçmişten günümüze incelersek;  kamuya memur alımı sınavı 1999 yıllarında başlamış ve 1999 ile 2000 yıllarında Devlet Memurları Sınavı(DMS) olarak yapılmıştır. 2001 yılında Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı(KMS) olarak yapılmış ve 2002’den itibaren de KPSS adıyla sınavlar düzenlenmektedir. KPSS’ye sınav türüne göre lise, önlisans veya lisans mezunları girer. Sınavın geçerlilik süresi içinde mezuniyet belgesi alacak olan öğrenciler de bu sınava katılabilirler.  KPSS Lisans sınavına 4 yıl ve üzeri öğretim programı bitirenler başvuru yapabilirler. Ön lisans için 2 yıllık bir yüksekokuldan mezun olma şartı, ortaöğretim KPSS için lise mezunu olma şartı aranmaktadır. KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans Sınavları çift yıllarda düzenlenmektedir. Kamu Personeli Seçme Sınavına kamu görevlerine ilk kez ataması yapılacak A grubu kadrolar ve B grubu kadroları katılabilir. A grubu kadrolar; Bakanlıklar, Başbakanlık ve bu birimlerin müsteşarlık, başkanlık ve genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşlarına ataması yapılacak kadroları içermektedir. B grubu kadrolar ise il özel idareleri, genel ve özel bütçeli kuruluşlar ve belediyeler gibi ilk defa kamuya atanacak kişilerin oluşturduğu kadroları kapsamaktadır. Öğretmenlik mesleği de B grubu kadrolara dâhildir. KPSS Lisans…

Üniversite Sınav Sistemi Nasıl Olacak?
Eğitim / Ekim 21, 2017

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 19 Kasım 1974 tarihinde, Üniversitelerarası Kurul tarafından, 1750 sayılı Üniversite ler Kanunu’nun 52 nci maddesine göre, “Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÜSYM)” adıyla kurulmuş, 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlanarak “Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)” adını almıştır. Üniversite sınavları da bu kurum tarafından yapılmaktadır. Üniversite Sınavına Girişte ÖSS’ den YKS’ye 1960’lı yıllara gelinceye kadar lise mezunlarının sayısı az olduğundan pek çok fakülte, kendisine başvuran mezunları sınavsız kabul etmiştir. Zaman içinde kontenjanlarını aşan bir taleple karşılaşan fakülteler seçme işini, başlangıçta: Başvuru sırasını dikkate alma ve ihtiyaç kadar adayı kabul ettikten sonra kayıtları durdurma Fakültede verilen eğitimin niteliğini dikkate alarak liselerin fen ya da edebiyat kolu mezunlarını kabul etme, Lise bitirme derecesine göre sıralanan başvurulara göre öğrenci alma yollarından birini izleyrek ek yapmıştır. Lise mezunlarının artması ve lise dengi okul mezunlarına da yüksek öğretime başvurma hakkı verilmesiyle, yukarıda özetlenen öğrenci seçme yöntemleri ihtiyaca cevap veremez duruma gelmiş; fakülteler kendi amaçlarına uygun giriş sınavları düzenlemeye başlamıştır. Bu son durumda öğrenciler, sınavlara katılabilmek için ülke içerisinde farklı şehirlere gitmek, aynı gün ve saatlere rastlayabilen sınavlardan birine katılıp diğerine katılamama durumlarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Geçmişten Günümüze ÖSYM 1981 yılında, Merkez, 2547…

Minecraft Education Edition Platformu
Eğitim / Ekim 7, 2017

Minecraft oyunu büyük küçük herkesin zevkle oynadığı bir oyun haline geldi. Kodları bir haftada yazılıp piyasaya sürülen oyunun bu kadar çok oyuncusu olacağı tahmin bile edilemiyordu. Günümüz oyunlarından çok farklı olan minecraft aynı zamanda içerisinde farkında olmadan öğrenmeleri de barındırıyor. Elimizdeki malzemeyi nasıl ve ne kadar süre ile kullanacağımızı, bazı malzemeleri elde etmek için neleri karıştıracağımızı, doğadan hangi malzemeleri toplayacağımızı bunların hepsini bu oyun bize öğretiyor. Minecraft kitlesi ve oyunun içeriği dikkate alındığında eğitimcilerin dikkatini çeken bir oyun oldu. Herkesten önce davranan Microsoft, Minecraft  oynamayı seven çocukların oyunu oynarken bir şeylerin öğrenmesini sağlamak ve farkındalık oluşturmak için Minecraft Education Edition’ı yayınladı. Dünyaca tanınan bu oyun kısa sürece büyük bir başarı gösterdikten sonra Microsoft tarafından satın alındı.  Microsoft tarafından yapılan çalışmalarla günden güne kendini geliştirerek oyuncu sayısını da artırdı ve artırmaya da devam ediyor. Microsoft çocukların oyunu oynarken de bir şeyler öğrenmesini istiyorlar. Minecraft Education  Edition  Neyi Amaçlıyor? Minecraft education Minecraft kendi dünyanızı yaptığımız bir oyun. Oyun sayesinde çocukların  Keops Piramidi, Yunan tapınakları gibi tarihi mekanlarını gezebileceğini söyleyen Microsoft’un  asıl amacı bu mekanları gezen çocukların bir şeyler de öğrenmesini istemiştir. Gezdiği yerlerin tarihi bilgilerini okuyabilirler.  Oyun gibi bakılsa da oyunu oynadıkça üzerinde düşünmek gereken üç boyutlu materyal  tasarlayıp yerinde görebilme yaparak…

Meslek Lisans ve Önlisans Programları
Eğitim / Temmuz 21, 2017

Meslek Rehberi Lise 1 sonuna kadar hepimiz dersleri aynı ağırlık oranında aldık. Sonrasında Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil olarak sınıflandırıldık. Peki bu bölümü seçerken nelere dikkat etmeliyiz, hangi bölümde hangi meslekler var bu konularda hepimizin çok da bilgisi olmuyor. Bölüm seçmeden önce rehberlik hocaları tarafından öncelikle bizlere belli testler uygulanır. Yetenek ve kişilik testleri. Meslek seçiminde hangi mesleği yapmak istediğimizde büyük bir oranda yetenekleri dikkate almalıyız. Seçmek istediğimiz mesleğin hangi bölümde olduğunu bilmeliyiz. Unutmayın ki ilgide önemlidir ilginizi de dikkate alın fakat ilgi geçicidir. Benim sayısalım kötü yine de sayısal tercih etmek istiyorum o sizin tercihiniz. Gençlik meslek seçimi sizin kararınız tabi ki ama bu canım sıkılınca değiştirmek istiyorum dediğiniz kısa süreli bir karar değildir yaşamınızı etkileyecek bir karardır. Kendinize bir yol haritası çizin bunu yaparken de detaylı düşünün tüm aksilikleri karşı bir planınız olsun. Peki alan seçmede sürekli sorulan soru: “Hangi bölümde hangi meslekler var? “  gençleri düşündürmektedir. Aşağıda bulunan listede hangi bölümde hangi mesleklerin olduğu gösterilmektedir. Eşit Ağırlık (Türkçe – Matematik) Lisans Programları Antropoloji                                                                  …

Mut İlçe Rehberi – Nesorarsan
Eğitim , gez-gör , mimari , Şehir , web / Temmuz 14, 2017

Mut İlçe Rehberi Mut İlçe’si, Mersin iline bağlı küçük bir ilçedir. Bu ilçe rehberinde Mut ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları cevaplamaya çalışacağız. Mut hava durumu? Mut için 5 günlük hava durumu. Mut hava durumu mgm Mut Belediyesi Mut belediyesi Mut’ta Laal Paşa Cami yanındadır. Belediye iletişim bilgileri; Adres : Mut Belediyesi – 33600 Mut / Mersin / Türkiye Telefon : +90 324 774 27 27 (Pbx) – 774 06 05 – 774 10 56 Faks : +90 324 774 23 39 E-Posta : info@mut.bel.tr Mut Ne Demek? Sözlük anlamı; bütün özlemlerin eksiksiz ve sürekli olarak yerine gelmesinden duyulan kıvanç, kut, saadettir. Günümüzde Mersin iline ait bir ilçedir. Mut Devlet Hastanesi Mut devlet hastanesi 2016 yılında yeni binasına taşınmıştır. Adres: Barabanlı mah. Barabanlı sok. no:348/A MUT/ MERSİN Telefon: 0324 774 10 44 E-posta: mersindhs7@saglik.gov.tr Mut Meb Meb Atatürk Bulvarı üzerinde Hükümet Konağı içerisindedir. Mut meb telefon numarası: 0324 774 10 30 Mut İdman Yurdu 1954 yılında kurulan takımın başkanı Yusuf Uzun, antrenörü Onur Çalıkuşu ve stadyumu Mut İlçe Stadyumudur. Mut Kayısı Festivali Her sene kayısıların hasat zamanı geldiğinde ilçede geleneksel olarak şenlikler ve eğlenceler düzenlenir. Festival için ünlü sanatçılar çağırılır ve konser organizasyonları yapılır. İlçede geleneksel olarak güreş müsabakaları da düzenlenir. Festival süresince…

Node Js Nedir?
bilim ve teknoloji , Eğitim / Temmuz 12, 2017

Node.js açık kaynaklı bir javascript kütüphanesidir. Sunucu tarafında kullanılan bu kütüphane Windows, Linux, Unix, Mac OS X, vb. platformlarda kullanılabilir. Google tarafından geliştirilen V8 engine üzerinde çalışır. V8 engine, javascript dilini makine diline çevirir bu sayede günümüze kadar client tarafında kullanılan javascript dilinin server tarafında da kullanımına olanak sağlar. Günümüzde Php, ASP.NET’in popülerliğini elinden almaya başlayan bu kütüphane web tarafında fazlasıyla ilgi çekmeye başlamıştır. Node.js’i kimler Kullanıyor? Netflix New York Times PayPal Medium LinkedIn Uber Hapi Sunucu maliyetlerinde ciddi avantaj sağlayan Node.js daha az kaynak kullanımı ve daha fazla performans vadediyor. Peki nasıl kullanacağız bu kütüphaneyi. Öncelikle buradan indirme sayfasına gidip işletim sisteminize göre seçim yapıp indirme işlemini tamamlanız gerekmekte. Kurulum işlemini tamamladıktan sonra eğer linux dağıtımı olan bir işletim sisteminiz varsa terminal üzerinden ~$ node -v  komutunu çalıştırıp version bilgisini alabilirsiniz. Node.js Demo Version bilgisine eriştiniz ise hemen bir js dosyası oluşturup klasik bir “Hello World” uygulaması yapabiliriz. Terminal üzerinden devam edelim; ~$ touch test.js   // Bulunduğumuz dizine test.js isminde bir dosya oluşturduk. ~$ sudo nano test.js // test.js isimli dosyayı açtık.   <—-Başlangıç—> const http = require(‘http’); const hostname = ‘127.0.0.1’; const port = 3000; const server = http.createServer((req, res) => { res.statusCode = 200; res.setHeader(‘Content-Type’, ‘text/plain’); res.end(‘Hello World\n’); }); server.listen(port, hostname,…

Kitap Listesi: Meb’in Öğretmenlere Verdiği
Eğitim , üniversite / Temmuz 9, 2017

Meb’in Öğretmenlere Ödev Olarak Verdiği Örnek Kitap Listesi Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından öğretmenlere ve öğretmen adaylarına verilen kitap listesi yayımlanmıştır. Kaynak: http://oygm.meb.gov.tr/ Oğuz Atay  – Bilim Adamının Romanı Oğuz Atay romanın hocası Mustafa İnan’ın hayatını yazmıştır. Bu nedenle biyografik bir eserdir. Romanda fakir bir karakter olan Mustafa İnan dünyaca tanınan bir bilim adamı olma sürecinde yaşadığı güçlükler ve bu güçlükler karşısında hiçbir şekilde karakterinden ödün vermeyen bir kitap. Samiha Ayverdi – Milli Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız “ Topraklarını kaybeden, türlü hezimet ve mağlubiyetler ile yüreği dağlayan Türk milleti insana değer verdiği müddetçe büyük millet şuurunu kaybetmedi. Dili, dini, tarihi, görene ve gelenekleri, kapanın elinde kalıp yağmalanmadı… Harsı, haysiyeti, vekarı zedelenmedi. İkbalimiz ve istikbalimiz adına, çocukluğu tarihi ve mukaddesatı ile bir sistem dahilinde yüzyüze getirmek gerekir. Şu bir gerçektir ki dünü unutan bugünü de bilmez. Hele istikbal için ümit beslemesi pek abestir. Memleket dert ve davalarına başını eğmiş bir vatandaşın bilmesi gereken bir gerçek vardır. O da bir ölüm kalım meselesi olarak ele alınması gereken keyfiyetin eğitim ve öğretim politikamız olduğu keyfiyetidir.” Mehmet Akif Bal — Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Meşhurların Okul Anıları Türkiye’yi yönlendiren ve fikir dünyasında etkili olmuş olan kişilerin okul günlerini konu alan ve yapmış oldukları…