Mısır Piramitler Özellikleri ve Gizemleri
mimari / Kasım 3, 2017

Mısır Piramitler ve Özellikleri Mısır Piramitler dünyanın 7 harikasından birisidir. Tarihi yapılar arasında fazlaca turist çeken bir yapıdır. Mısır’ın dünyada tanınmasında en önemli tarihi eser Mısır Piramitleridir. Mısır Piramitleri bugüne kadar gizemini koruyan tarihi yapılardan bir tanesidir. Piramitler birden çoktur ve en büyük piramitlerin bulunduğu bölge Gize bölgesidir. Burada bulunan piramitler ise Gize piramitleri olarak anılır. Bu bölgedeki piramitleri diğerlerinden ayıran en büyük fark nasıl yapıldıklarının hala çözümlenmemiş olmasıdır. Ayrıca Gize piramitlerinin içlerinde yazı da yoktur. Bazı odalarının içinde ne olduğu bilgisi de mevcut değildir. Gize Bölgesinde Bulunan En Büyük 3 Piramit’in Özellikleri Keops Piramiti Mısır’daki ve Gize bölgesindeki en çok tanınan piramittir. Piramitler içerisinde en büyük ve en önemli olanıdır. Kral Keops için yapılmıştır. Yapımında 2,300,000 tane taş blok kullanılmıştır. Bu taş blokların ortalama ağırlığı 10-15 ton arasındadır. Keops Pramidinin kapladığı alan ise 50,5 dönüm veya 50,524 metrekaredir. Pramit doğa olaylarından dolayı aşınmış olup bunun için alınan herhangi bir önlem yoktur. Zamanla yıpranmalar devam etmektedir. Keops Piramidinin içerisinde bulunan Firavun odasında Firavun ’un mumyası, özel eşyaları ve hazinesi bulunmaktadır. Günümüzdeki araştırmalara göre Keops Piramidi içinde Prenses içinde yapılmış iki oda bulunmuştur. Piramidi tabanının yüzeyi, anıtın yarısının iki katına bölündüğünde  Pi sayısı elde edilmektedir. Piramidinin dört yüzeyinin toplam yüz ölçümü…

Yumurtalık İlçe Rehberi
gez-gör , mimari , sağlık , Şehir , web / Temmuz 17, 2017

Ceyhan bölgesinde bulunan ilçe Ceyhan’a bağlı bir belde merkezi iken Ceyhan’dan ayrılarak ayrı bir ilçe haline gelmiştir. Bir sahil ilçesi olmasından dolayı yaz aylarında nüfusu artarak yaklaşık 40 bin kadar fazlalaşır. Şehir merkezine yakınlığı ve kıyı kesimi ile birçok turistin ilgisini çekmektedir. Sahili Türkiye’deki en uzun sahiller arasındadır. Tatil merkezi haline gelmiştir. Yüzölçümü 500 kilometrekare olan Yumurtalık, bünyesinde 16 köyü barındırır. Tarihi yapısı Tarihi kalıntılardan anlaşıldığı üzere ilçe tarihi Ortaçağa kadar uzanır. Eskilerden ticaret kolonilerinin var olduğu bir liman kenti olan bu ilçede eski çağ uygarlıklarına ait birçok eser ve kalıntı bulunmuştur. Eski adı ile Ayas olan bu ilçede halk arasında eski ismi hala kullanılıyor. 1959 yılına değin Ceyhan’a bağlı bulunan ilçe bu tarihten sonra başlı başına bir belde olmuştur. İklimi, nüfusu ve bitki örtüsü Nüfusu 30 bine yakındır. Nüfusun çoğunluğu ise kasabalarda ve köylerde ikamet etmektedir. Akdeniz bölgesinde bulunan ilçenin iklimi de benzerdir. Bitki örtüsü de bu yönde ilerlemiştir. İlçe Adana merkezine seksen kilometredir. Ceyhan’a uzaklığı oyuz kilometredir. Tarihi yerleri ve doğal güzellikleri Ayas kalesi, Marco Polo iskelesi ve Süleyman kulesi tarihi yerleridir. Son araştırmalar dâhilinde diyebiliriz ki Yumurtalık tarihi milattan önce iki binlere dayanmaktadır. Hitit çağına dayanan tarihinden kalan çanaklara rastlanmıştır. Doğal güzellikleri arasında ise Ayas ören yeri, Yumurtalık…

Pozantı İlçe Rehberi
gez-gör , mimari , Şehir / Temmuz 16, 2017

Adana’nın kuzey bölgesinde bulunan Pozantı Toros dağlarından sonra gelen yerde bulunmaktadır. İsmini yakınında var olan Roma ili Podantrani’den almaktadır. İlçenin tarihi İlçe ve etrafı Pers, Hitit, Roma ve Abbasilerin himayesi altına girmiştir. Malazgirt savaşı sıralarında ise Türklerin hâkimiyeti altına girmiştir. 1517 yılında Kanuni döneminde de Osmanlı devletinin himayesine geçmiştir. Demiryolunun getirilmesi ile kayıtlara yerleşim yeri olarak geçen Pozantı, Anadolu’ya geçiş bölgesindedir. 1921 yılına denk gelen zamanlarda ise Fransızlara karşı direniş başlamıştır. İşgalden bir sene içerisinde kurtulmuştur. Bu devirde Adana ismini elinden alarak Karaisalı’ya bağlı bulunan bir semt haline gelmiştir. 54 yılında ise Adana’ya bağlanmıştır. O günden bu yana Adana’nın güzel bir ilçesidir. Tarih boyunca bahsettiğimiz gibi birçok millet himayesine girmiş çıkmıştır. İlk çağlardaki adı ise Pendonsis’di. Türkler Bozantı adını koymuşlarken Arap milleti ise El Bedebdum demiştir. Türkler aslında bu bölgeye Abbasi devrinde girmişlerdir. Lakin tam olarak Türklerin eline geç geçmiştir. Pozantı köyleri ve nüfusu İlçenin köyleri 16 tanedir. Adana il merkezine mesafesi yaklaşık 99 kilometre olup 772 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. Nüfusu yaklaşık 35 bindir. Tarihi yerleri İlçede var olan eserler arasında Kızıl Tabya, Yakapınar Köprüsü, Ak Tabya ve Anaşka kalesi bulunmaktadır. Ayrıca Pozantı ilçesinde Gülek Boğazı yer almaktadır. Bu yüzden önemli bir yerdir Pozantı ve birçok konargöçerlerin meskeni haline gelmiştir. Gülek boğazı…

Seyhan İlçe Rehberi
gez-gör , mimari , Şehir / Temmuz 16, 2017

Adana ilinin bir ilçesi olan Seyhan ilk başlarda merkez ilçesi iken daha sonralarda ayrı bir ilçe olmuştur. İlçenin ayrılması 1986 yılına rastlamıştır. Çeşitli milletlerin merkezi olarak kullanılan ilçe, konumu açısından önem arz eder. Hala merkez olarak kullanılan ilçe özelliğini yitirmemiştir. Denizden yüksekliği 23 metre olan bu ilçenin yüzölçümü 4200 kilometrekaredir. Bünyesinde otuz köy barındırmaktadır. Nüfus bakımından en büyük ilçesidir. Tarihi gelişimi nasıldır? İlçe 1918’den 1920 yılına kadar kalan zaman diliminde Fransız işgalinde yaşamış ve bu işgalden ancak 1922 yılında kurtulabilmiştir. Bu yüzden ilçede Fransız kiliselerine rastlamak mümkündür. Bu kiliselerden en tanındığı ise Bebekli Kilisedir. Bünyesinde barındırdığı en sağlam yapının saat kulesi olduğunu söylesek yalan olmaz. Çünkü 1998 yılında meydana gelen büyük depreme bile dayanmış yüzyıllarca ayakta durmayı başarmıştır. Seyhan nüfusu ne kadardır? Adana’nın en kalabalık ilçesi olan Seyhan ilçesi Türkiye’nin altmış dokuz ilinden daha büyüktür. Edinilen nüfus sayımı sonuçlarına göre ise 900 bine yakın nüfusu barındırır. Ayrıca ilçe nüfus bakımından artmaktadır. Çünkü çok cazip bir ilçedir. Nüfusun çoğunluğu ise erkek bireylerden oluşmaktadır. Bununla beraber kadın nüfusunun da az olduğu söylenemez. Kadın nüfusu da erkek nüfustan az olmasına rağmen yakın bir değerdedir. Yüzde olarak söylemek gerekirse yüzde 55 erkek, yaklaşık yüzde 45 ise kadın nüfustur. İlçede bulunan eserler ve özellikleri · Taşköprü:…

Feke İlçe Rehberi
gez-gör , mimari , Şehir / Temmuz 15, 2017

Adana’nın 122 kilometre uzaklığında yer alan ilçesi Feke, deniz seviyesinin 620 metre yüksekliğinde yer almaktadır. Diğer ilçeleri gibi tarihi ve doğal güzelliği açısından zengindir. Kaymakamı Sayın Hasan Kurt’tur. Feke’nin tarihi nedir? İlk çağlardan beridir var olan bölge Hititlerin hâkimiyetinde uzun süre durmuştur. Burada daha doğrusu kıyı kesimlerde Asurlu tüccarlar birçok koloniler kurmuştur. Bu yüzden uğrak bir alan haline gelmiştir. 19.yy sonlarında Osmanlı Devleti burayı Ramazan oğullarından almıştır. Adana Feke’de 1980 yılının Mart ayında bir sel felaketi yaşanmıştır. Ayrıca birçok köye de sahip bir ilçesidir. Kurtuluş günü ise Mart’ın 22’sidir Ekonomik alanda Kozan’a bağlı bir ilçedir. Lakin Adana’ya bağlıdır siyasi olarak. Bir ara Bizanslıların da hâkimiyeti altına girmiş olan Feke¸birden fazla millet ve kavmin seferine maruz. Feke Kalesi Feke denilince akla ilk gelen kalesidir. Zira bu kale neden önemlidir? diye soracak olursanız bu kale eski yerleşim yerlerini içermektedir. Özellikle Osmanlı Devleti’nin ele geçirmesi ile birçok derebeylik kurulan Feke kalesinde eskiye dair izler mevcuttur. Feke’nin tarihi olarak tek yapısı Feke Kalesidir. Feke’nin Kaymakamı kimdir? Kaymakamımız Hasan Kurt, Osmaniyelidir. Ankara Üniversite’sinde Siyasal Bilgiler Fakültesinde Kamu Yönetimi okudu. Birçok Kaymakam vekilliği yaptıktan sonra ilçemize atanmıştır. Feke’nin doğal güzellikleri Feke tarihi açıdan tek bir yer barındırsa da doğal güzelliği açısından birden çok yer barındırmaktadır. Bunlar…

Çukurova İlçe Rehberi
gez-gör , mimari , Şehir / Temmuz 15, 2017

Eski adı Kilikya olan Çukurova, Adana ilimize bağlı bir bölge olup Akdeniz’in doğusunda yer almaktadır. 3200 metrekare yüzölçümüne sahiptir. Verimli topraklara sahip ilçe, birçok göle ve ovaya sahiptir. Ayrıca Seyhan ve Ceyhan nehirleri arasında yer almaktadır. Tarsus çayına ev sahipliği yapar. Türkiye’nin tarıma elverişli alanıdır. Yaklaşık 6 bin milyon nüfusa sahiptir. Çukurova’nın Ankara ile arası yaklaşık 485 kilometredir. İklimi genellikle nemli ve güneşlidir. Yağış da görülür ara sıra. Tarihi yapısı ve Tarihi yerleri nelerdir? Eski adı Kilikya olmakla beraber verimli topraklara sahip olması nedeniyle birçok sefere maruz kalmıştır. Tarihi yapısı ve kültürel değerleri açısından zengindir. Birçok millete ev sahipliği yapmıştır. Gezilecek görülecek birçok tarihi yapısı mevcuttur. Bunlar asında en çok bilinenleri Şahmeran Kalesi, Misis Mozaik Müzesi, Adana Etnografya Müzesi, Ulu Cami ve Medresesi ve Taşköprü’dür. Birçok Arkeoloji Müzesine, yayla evlerine. Medreselere ve tarihi binalara sahiptir. Ve tarihi anlatan kütüphaneleri vardır. Çukurova’nın Doğal Güzellikleri Nelerdir? Çukurova tarihi güzellikleri kadar doğal güzellikleri bakımından da zengindir. Seyhan ve Ceyhan nehirleri arasında kalan bölgede gezip görülecek birçok doğal park ve sahil kıyısı ile koylar mevcuttur. Koyları, ırmakları, denizi, gölleri, parkları ve benzeri birçok doğal güzellikleri var. Küçüklü büyüklü gölleri çoktur. Hangi Yemekleri ile Ünlüdür? Adana kebapları ile ünlü olsa da birçok değişik yemekleri de vardır…

Mut İlçe Rehberi – Nesorarsan
Eğitim , gez-gör , mimari , Şehir , web / Temmuz 14, 2017

Mut İlçe Rehberi Mut İlçe’si, Mersin iline bağlı küçük bir ilçedir. Bu ilçe rehberinde Mut ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları cevaplamaya çalışacağız. Mut hava durumu? Mut için 5 günlük hava durumu. Mut hava durumu mgm Mut Belediyesi Mut belediyesi Mut’ta Laal Paşa Cami yanındadır. Belediye iletişim bilgileri; Adres : Mut Belediyesi – 33600 Mut / Mersin / Türkiye Telefon : +90 324 774 27 27 (Pbx) – 774 06 05 – 774 10 56 Faks : +90 324 774 23 39 E-Posta : info@mut.bel.tr Mut Ne Demek? Sözlük anlamı; bütün özlemlerin eksiksiz ve sürekli olarak yerine gelmesinden duyulan kıvanç, kut, saadettir. Günümüzde Mersin iline ait bir ilçedir. Mut Devlet Hastanesi Mut devlet hastanesi 2016 yılında yeni binasına taşınmıştır. Adres: Barabanlı mah. Barabanlı sok. no:348/A MUT/ MERSİN Telefon: 0324 774 10 44 E-posta: mersindhs7@saglik.gov.tr Mut Meb Meb Atatürk Bulvarı üzerinde Hükümet Konağı içerisindedir. Mut meb telefon numarası: 0324 774 10 30 Mut İdman Yurdu 1954 yılında kurulan takımın başkanı Yusuf Uzun, antrenörü Onur Çalıkuşu ve stadyumu Mut İlçe Stadyumudur. Mut Kayısı Festivali Her sene kayısıların hasat zamanı geldiğinde ilçede geleneksel olarak şenlikler ve eğlenceler düzenlenir. Festival için ünlü sanatçılar çağırılır ve konser organizasyonları yapılır. İlçede geleneksel olarak güreş müsabakaları da düzenlenir. Festival süresince…

Ceyhan İlçesi Rehberi
gez-gör , mimari , Şehir / Temmuz 11, 2017

Ceyhan ilçesi Adana iline ait küçük bir ilçedir. Ceyhan nehri çevresideki ovada konumlanan bu ilçe oldukça bereketli topraklara sahiptir. Eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış kültürel bir çoğrafyada yer alan ilçe tarihi değerleri ile de ön plana çıkmaktadır. İlçenin belediye başkanı Ali Alper Boydak’tır. 1966 yılında ilçede doğmuştur. İlk ve orta okul eğitimini bölgede almıştır. Çiftçilik ile de uğraşan Boydak ilçenin eski başkanlarından olan Dr. Mahir Alp Boydak’ın oğludur. Evli ve üç çocuk sahibi bir babadır.   Ceyhan İlçesi’nin Kültürel Lezzetleri Adana bölgesi Türkiye’de mutfağı ile bilinen ve meşhur olan bölgelerden birisidir. Bu küçük ilçe de mutfağı ile dikkat çeken önemli Adana ilçelerinden birisidir. Et ağırlıklı bir yemek kültürü olan ilçenin acısı, zeytinyağı, narenciyesi ve deniz ürünleride oldukça meşhur ve lezzetlidir. Adana Kebabı’nın hakkıyla yapıldığı ilçelerden birisidir. Yöresel şalgamıda bir o kadar meşhur ve lezzetlidir. Bölgede yapılan diğer yöresel lezzetler ise şu şekildedir; Kabak Çintme Analı Kızlı Şalgam Bici bici Karsambaç Yüksük Çorbası Karakuş Tatlısı Sıkma Kısır İlçenin Tarım Ürünleri Karpuz Pamuk Gezilecek ve Görülecek Yerler Yılan Kalesi Abdulkadirağa Camii Kazankaya Kalesi Kurtkulağı kervansarayı ve camii Durhasan Dede Türbesi Tumlu Kalesi Anavarza Kalesi H-Sirkeli Rölyefi Tatarlı Çamlığı Ağaçpınar Tesisleri İncirlik Tesisleri Ceyhan Belediyesi’ne bu linkten erişebilirsiniz.  

Aladağ (Karsantı) İlçesi Rehberi
gez-gör , mimari , Şehir / Temmuz 11, 2017

Aladağ (Karsantı), Adana ilinin bir ilçesidir. İlçenin yüzölçümü 1.347 km² dir. Nüfusu 2008 nüfus sayımına göre 18.249’dur. Belediye başkanı ise Mustafa Akgedik’tir. Akgedik, 1973 Aladağ’ın Büyüksofulu köyünde dünyaya gelmiştir. Bölgede okuyup yetişen Akgedik halen belediye başkanlığına devam etmektedir. Aladağ 1987 senesinde ilçe olmuştur. İlçe olmadan önceki adı Karsantı’dır. Aladağ ormanları ve bölgeden geçen Seyhan Nehir bu ilçenin sahip olduğu önemli değerlerdendir. Meydan Yaylası İlçeye 6km mesafede olan 1700 m rakıma sahip nadide bir yayladır. Ardıç, sedir, çam ve köknar ağaçlarının iç içe olduğu bir doğa harikası olan bu yaylada elektrik ve telefon imkanı da bulunmaktadır. Kamp alanı olarak tercih edilebilecek olan bu bölgede yöresel lezzetlere de ulaşmanız mümkündür. Bu bölgeye yaz aylarında yörüklerde gelmektedir. Yedigöller Yedi buzul gölden meydana gelen bu alan 3 bin 500 metre rakıma sahip mükemmel bir doğa harikasıdır. Bu buzul göller 4. jeolojik zamanda meydana gelen buzul aşındırması ile meydana gelmişlerdir. Ülkemizdeki mükemmel kamp alanlarından bir tanesi olan Yedigöller’i mutlaka görmenizi tavsiye ederiz. Bölge yaz mevsiminde çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Demirkazık bölgesinden Aladağlar Milli Parkı’na giriş yapılarak Yedigöller, Hacer Ormanı ve Kapuzbaşı Şelaleleri’ne kadar olan mesafede tracking (doğa yürüyüşü) yapılmaktadır.  

Çanakkale-Gelibolu Gezilecek Yerler
gez-gör , mimari , Şehir / Haziran 13, 2017

Çanakkale-Gelibolu Asya ve Avrupa arasında köprü olan Gelibolu 18 Mart Çanakkale Zaferi’nden sonra Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrar. Tarihi ile anılan bu şehrin tarihi alanı 490 km karelik bir yüz ölçümüne sahip.  Kuzeyinde Gelibolu ilçesi, güneyinde Ege Denizi ve Bozcaada, batısında Ege Denizi ve Gökçeada, doğusunda ise Çanakkale Boğazı yer alıyor. Haftasonu İstanbul’dan araba ile gidip gezilebilecek ilk şehir olarak akla gelir Gelibolu. Yunanca da Kallipolis olan iyi ve güzel şehir anlamına gelen şehir Osmanlı’daki türçekleşmesi ile Gelibolu adını almıştır. Çanakkale Boğazı’nın Marmara denizine açıldığı noktada eşsiz boğaz manzarası ve tarihi kokusuyla göz kamaştırıcı ve huzur veren bir yerdir. İklimi Ege iklim bölgesine sahip olan Gelibolu ilkbahar mevsimi süreleri kısadır. Sonbaharda yağışlar etkili olurken yaz ve sonbahar aylarında Akdeniz iklimi hakim olmaktadır. İlçedeki bitki örtüsü çam ve zeytin ağaçlarından oluşmaktadır. Korudağ’daki çam ormanları en önemli yeşillik alanıdır. Ulaşım İl merkezine 33 km uzaklıkta olan Gelibolu’na kara yolu, hava yolu ve deniz yolu ile ulaşım sağlanır. Şehir merkezinden ulaşabilmek için merkezden kalkan Ecebat feribotu ile ve akabinde 31 km karayolunu takip ederek ulaşılabilir ya da il merkezinden 33 km uzaklıktaki Lapseki ilçesinden kalkan feribotlarla sağlanır. Karayolu ile ulaşım ise Tekirdağ-Keşan yolundan ulaşmak mümkündür. Çanakkale’de Gezilecek Görülecek Yerler Namık Kemal…