Kitap Listesi: Meb’in Öğretmenlere Verdiği

Temmuz 9, 2017

Meb’in Öğretmenlere Ödev Olarak Verdiği Örnek Kitap Listesi

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından öğretmenlere ve öğretmen adaylarına verilen kitap listesi yayımlanmıştır.

Kaynak: http://oygm.meb.gov.tr/

kitap.listesi

Oğuz Atay  – Bilim Adamının Romanı

Oğuz Atay romanın hocası Mustafa İnan’ın hayatını yazmıştır. Bu nedenle biyografik bir eserdir. Romanda fakir bir karakter olan Mustafa İnan dünyaca tanınan bir bilim adamı olma sürecinde yaşadığı güçlükler ve bu güçlükler karşısında hiçbir şekilde karakterinden ödün vermeyen bir kitap.

Samiha Ayverdi – Milli Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız

“ Topraklarını kaybeden, türlü hezimet ve mağlubiyetler ile yüreği dağlayan Türk milleti insana değer verdiği müddetçe büyük millet şuurunu kaybetmedi. Dili, dini, tarihi, görene ve gelenekleri, kapanın elinde kalıp yağmalanmadı… Harsı, haysiyeti, vekarı zedelenmedi.

İkbalimiz ve istikbalimiz adına, çocukluğu tarihi ve mukaddesatı ile bir sistem dahilinde yüzyüze getirmek gerekir. Şu bir gerçektir ki dünü unutan bugünü de bilmez. Hele istikbal için ümit beslemesi pek abestir.

Memleket dert ve davalarına başını eğmiş bir vatandaşın bilmesi gereken bir gerçek vardır. O da bir ölüm kalım meselesi olarak ele alınması gereken keyfiyetin eğitim ve öğretim politikamız olduğu keyfiyetidir.”

Mehmet Akif Bal — Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Meşhurların Okul Anıları

Türkiye’yi yönlendiren ve fikir dünyasında etkili olmuş olan kişilerin okul günlerini konu alan ve yapmış oldukları kadar güzel okul anılarına can veren bir kitap.

John  Brockman – Meraklı Zihinler

Halkın tanıdığı bilim adamları tarafından yazılmış yirmi yedi deneme yer alıyor. Kişisel ve anlaşılması kolay olan denemeler. Yazılan denemeleri anlamak için herhangi bir bilimsel birikime sahip olmak gerekmiyor. Denemenin tek amacı okurları güdülemek ve ilham vermek.

Mitat Enç — Bitmeyen Gece

Bitmeyen Gece insani ve edebi olarak azim, sabır, metanet destanıdır. Eser yazarın gözlerinin ferine kavuşmak için çıktığı yolculuğu anlatır. Ne olursa olsun hayat karşısında yenilmeyen ve asla direnmekten vazgeçmeyen bir karakterin ümit veren sesiyle yazılmıştır. Kahraman okuyucuyu adeta hikâyesi ile içine çekerek yakınmalar, gür çıkan sesler, bazen de tatlı bir uslüpla okuyucuya kendini açar.

 

Paulo Freire – Ezilenlerin Pedagojisi

Kitapta yazar bankacı eğitim modelinin imkansız olmadığını vurguluyor. İmkansızlığı mümküne çevirdiği süreçte de dayandığı temeller oldukça sağlam. Öğrenilen yöntem olan dört duvar arasında gerçekleşen bir öğrenme değil hayatın her alanında ezilen kesimle birlikte gerçekleştirecek bir öğrenme. Okurken çok güzel düşünceler diyeceğimiz bazen de “İyi de nasıl diyeceğimiz?”  okurken düşündüren bir kitap.

 

Jostein Gaarder — Sofie’nin Dünyası

Yaş gününü kutlamak için hazırlanan Sofi günün birinde posta kutularında “Kimsin” yazılı bir not bulur. Bu sorudan hareketle başlayan öykü bütün felsefe soruları ve cevapları felsefik bir roman kurgusu içinde anlatılan sürükleyici bir kitap halini alır.

William Glasser – Başarısızlığın Olmadığı Okul

Kitap okullarımızda bağıntı ve düşünmeyi gerçekleştirmeye yönelik önerilerde bulunmaktadır. Birbirine bağlı bu öneriler bir bütünü oluşturmaktadır. Modüler şekilde birbirine bağlı olan bu düşünceler bir bütün halinde çocuğun okul içinde inşasını oluşturur.

Daniel Goleman – Duygusal Zeka

Başarı ve zeka testlerinin temelindeki IQ ölçeğinin bir çocuğun gelecekteki başarısını tahmin etmeye yetmediğini savunan Goleman duygusal zeka kavramını bu kitabıyla açıklıyor.

Gulbenkian Komisyonu — Sosyal Bilimleri Açın

Sosyal bilimleri bu tarihi ve yakın dönem tartışmaları ışığında yeniden yapılandırmak ve ilerlemelere sebep olacak tartışmalara önerilerin bulunduğu bir kitap.

Reşat Nuri Güntekin – Acımak

Kitapta cumhuriyet öncesi, yeni mezun, idealist genç bir karakterin sosyal yaşamında olan çatışmalarını ve uyumsuz ilişkileri ile dönemin memuriyet hayatına dair düşünceler de kaleme alınıyor.  Çalışkan başarılı fakat zaaf gösterenlere karşı acımasız olan Zehra Öğretmen ile babası Mürşit’in bakış açılarından dramatik yaşam öykülerini anlatıyor.

John Holt – Çocuklar Neden Başarısız Olurlar?

Başarısızlığın nedeni sorularla çocuklarda aramaya başlanır. Fakat kitabın yazarı John Holt sorunu kimsenin aklından geçemeyecek bir yerde arıyor. Holt’a göre okullarda verilen eğitimle velilerin eğitimden bekledikleri arasında pek bir fark yoktur.  Hatta okullar öğretmenlerle veliler arasında sıkı sıkıya iletişim olarak görüyor. Kendisi de öğretmen olmasına rağmen çoğunlukla öğrencilerinin yanındadır.  Çünkü yazar sorunların giderilmesinin kaynağını öğrencilerle anlaşmak, onlar gibi düşünüp onların dünyasında çözüm aramak olduğunu düşünür.  Öğrencilerin yaptığı büyüklere göre komik gelebilecek hataların analizlinde zekaya ulaştığını ifade eder Holt. Bu sebeple de mevcut eğitim sisteminin zekayı geliştirmeye yönelik olduğunu savunur.  Kitabında da  eğitim sorununun deneyimlerinden yola çıkarak kimseye yabancı gelmeyen bir şekilde gözler önüne serer.

Ivan İllich – Okulsuz Toplum

Ivan Illich, günümüzde okulların eğitim açısından etkisiz olduğunu ve bölücü bir nitelik taşıdığını kitabında belirtiyor ve tezini kanıtlamaya çalışıyor.

Aliye İzzetbegoviç  — Doğu ve Batı Arasında İslam

“Alija İzzetbegoviç, yaklaşık yarım yüzyıl ateist ve materyalist bir politik hegemonyanın çoraklaştırdığı topraklarda “Ölümünden sonra Allah’ın yeryüzünü diriltmesi” düşünceleriyle çevresini diriltmiş, onu izleyen ve okuyan insanların acılı ruhlarına Mesih’in kutlu nefesi gibi esmiştir.
Bu yüzyılın başlarında Hind Yarım kıtasında nasıl Muhammed İkbal Doğu İslamı’nın derin ve şiirsel bir soluğu oldu ise, onun gibi aynı yüzyılın sonlarında Alija İzzetbegoviç de Batı İslamı’nın soluğu olmaya aday bilge bir kişiliktir. İzzetbegoviç yakın tarihimizin en önemli ve seçkin müslüman bilge düşünürlerinden biridir. Onun entelektüel birikiminin zenginliğini ve derinliğini anlamak için elinizdeki bu kitabını okumak yeterlidir.”

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Doç. Dr. Zeynep Cemalcılar – Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar

Öncesinde ‘Günümüzde İnsan ve İnsanlar ‘ ismiyle yayımlanan kitap sosyal ve psikoloji için ilk adım kitaplardan biridir. Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar adını alan kitap önceki kitabın güncelleştirilmiş halidir. Bu güncelleştirme yapılırken temel bir ilkeye dikkat edilmiştir. Özünü  korumakla birlikte güncelliğe dikkat eden revizyonist bir kitap olmuştur. Kitap özelliği her konunun kültürel bir çerçeve içerisinde modüler olarak incelenmesidir. Günümüzde kültürel ve psikolojinin giderek artması bu kitabı daha da özel kılmaktadır.

Şeyh Hamdullah Kan —  Mahrem Macera

Senegalli yazar Şeyh Hamidu Kan’ın Türkçe’deki tek romanı.
“Biliyorsunuz, biz siyah öğrencilerin yazgısı, bir bakıma biraz da posta tatarınınkine benziyor. Evimizden çıkarken, kesinlikle geri dönüp dönemeyeceğimizi kestiremiyoruz. Yolun sonunda kendi maceramıza yeniliyor, tutsak düşüyoruz. Birden anlıyoruz ki, tüm yolculuğumuz boyunca durmaksızın değişmiş ve sonunda bir başkası olmuşuz… Kimi kez de değişim tamamlanmaz, bizi ikircikli bir duruma sokar ve şaşkınlıkla olduğumuz yerde kalakalırız. O zaman yüreğimiz utanç dolu, saklanacak yer ararız!.”

Immanuel Kant – Eğitim Üzerine

“İnsanın içerisinde gelişmemiş halde bulunan birçok nüveler vardır. Doğal yeteneklerini [birbirlerine göre] uygun nispetler içerisinde inkişaf ettirerek bu nüveleri geliştirmek, ve [böylelikle] kaderini gerçekleştirmesini sağlamak bizim işimizdir. İnsan kendisini iyiye götürecek her türlü eğilimi-istidadı geliştirmelidir; İnsanın ödevi kendisini geliştirmektir; [ruhunu-dimağını] inceltmektir;  ve kendisini yoldan sapmış bulduğunda [yoldan çıkanı] ahlâki yasanın boyunduruğu altına sokmaktır… İnsanın bir ödev olarak üstlenebileceği ve kendisini adayabileceği en büyük ve en güç sorun eğitim meselesidir. Çünkü anlayış-kavrayış eğitime, eğitim de sırasında anlayışa-kavrayışa bağlıdır.
İyi eğitim sayesinde dünyadaki iyilik adına her şey görünür hale gelir. Bunun için gerekli olan tek şey insanda gizli halde bulunan nüvelerin giderek daha fazla geliştirilmesidir; çünki ruşeym halindeki kötülük tohumları insanın tabii eğiliminde bulunmayacaktır.”

İsmail Kara , Ali Birinci —  Mahalle Sıbyan Mektepleri Bir Eğitim Tasavvuru Olarak

“Sıbyan mektebi, Mekteb-i sıbyan, Taş mektep, Muallimhane, Muallimhane-i sıbyan gibi adlarla da anılan Mahalle mekteplerinin merasimleri, gelenekleri, eğitim-öğretim tarzı, mimarisi, folkloru, binaları, eşyası…hep merakımı celbetmiştir. Bu sebeple olmalı, onları anlatan metinlere, fotoğraflara, karikatürlere ve çizgilere de her zaman özel bir ilgi duydum. Çocuksuluk; gürültü, kalabalık neşe ve yaramazlık ile dolu anlar; din ve ahlak kültürünün kişiliklere sirayeti; zengin ve renkli tipler, eşyalar, teamüller; geleneksel hayatımızda okumaya, okuyana atfedilen değer; dini inançların ve kültürün hayatın her alanına derinliğine nüfuz etmesi…gibi yan yana duran, birbirini besleyen ögelerden hangileri beni daha çok cezbediyordu, bunu tam olarak bilemiyorum.”

Çocuk Davamız – Kazım Karabekir

“Cihan Harbinde muhtelif cephelerdeki yardımlarım daha geniş ölçüde oldu. Çünkü harp sahalarında çabuk ve büyük komuta mevkilerine geçmiştim. Her gittiğim yerde mektepleri dahi dolaşmak ve bakımsız çocuklara mümkün olan yardımı temin etmek­ten büyük haz duyuyordum. Suret-i umumiyede çocuk topluluğu mekteplerimizin sıhhi durumları ile ve hele iaşeleriyle yakından ilgilendiyordum. Yer yer vilayetlerin açtığı yetim yurtlarını ziyaretle yiyecek hususundaki eksikliklerine ordumdan yardım ettiriyordum. Diyarbakır, Tekirdağ, Erzurum yetim yurtlarını burada sayabilirim.
Fakat asıl küçük yaşımdan beri idealim olan bir çocuklar kasabası kurmak ve burada bakımsız çocuklardan bakımlı bir çocuk ordusu teşkilini fiiliyat sahasına çıkarmaya ve kendimin de bu arada bir mürebbi ve muallim gibi çalışmaklığıma Mütareke’de Erzurum’da muvaffak oldum.”
“Çocuk Davası benim en zevkli bir uğraşma mevzuumdur. Bu davayı ele almış ve fiiliyatla bu davanın hal tarzını bulmuş olduğumdan ilgili zatlarla ve matbuatla temas­larımda ve hususi, resmi toplantılarda bu dava üzerinde durmuşumdur. Bu alanda yaptıklarım, yazdıklarım ve söylediklerim bir hayli yekûn tutar.”
Bu kitap içindeki birçok mektup ve gazete haberleriyle içinde yaşadığımız coğrafyanın toplumsal yapısı hakkında bir belgesel niteliğindedir.

Sezai Karakoç – Hızırla Kırk Saat

“En çetin savaşı mı verdim o gece
İki dünya savaşı ondan bir yapraktı nerdeyse
İlkin anne ölümünü kullanarak geldi üstüme
Sonra aklı kınamış bir kardeş yedeğinde
Ne anne anneydi ne kardeş kardeşti gerçekte
Anne ve kardeş biçiminde
Bilmem hangi ülkeden devşirilmiş iki imge
Kendi hayalinden iki kesitti belki de
Ama ben güvenmedim bu belgelere
Teslim olmadım yine de”

 

Sezai Karakoç – Diriliş neslinin Amentüsü

Salman Khan — Dünya Okulu: Eğitimi Yeniden Düşünmek

Geleceğin okullarının nasıl olacağı teknolojinin nasıl işleneceği, öğretmen – öğrenci ilişkisinin nasıl olacak? Bu sorularının cevaplarının yanı sıra kitapta Khan akademinin hikayesini kurucusunun elinden okuyacaksınız.  Khan akademinin teknoloji ile eğitimi nasıl bir araya getirdiğini anlatarak geleceğe bir ışık tutuyor.  Khan Akademi kurucusunun yazdığı bu kitap eğitim sisteminin geleceğe dair görüşlerinin bir arada toplandığı ufku açık bir kitap.

Kültür ve Turizm Bakanlığı – Medeniyet Köprüsü Beş Şehirli

Toplumumuzda muhteşem izler bırakan beş İstanbul efendisini Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlandı.  Kitabın amacı bu rol model kişiliklerle gençleri buluşturmak ve bu muhteşem izlerin tanınmasını sağlamak.

Thomas Leitch – Wikipedia U Dijital Çağda Bilgi Otorite ve Liberal Eğitim

“Eşsiz bir katkı; Wikipedia U bu konuda yazılmış olan diğer kitaplardan çok farklı. Günümüzün Wikipedia’sı ile liberal eğitimin artık eskide kalan tasarıları arasındaki ortak noktaları görmek isteyenler için harika bir kaynak olacaktır.”

Frank McCourt — Öğretmen

Kitap  yazarın otuz altı yıllık öğretmenlik mesleğinin yaşamına bir yazar nasıl yön verdiğini anlatıyor.

“McCourt çocukluğunu geçirdiği İrlanda’nın fakir ortamından çıkıp New York kenti devlet okullarında lise öğretmenliğine yükselişini komik bir bakışla, büyük bir açık kalplilikle ve de usta bir öykücünün mükemmel bir zamanlaması ile dile getiriyor. Öğretmen yalnızca öğretmenlerin değil, lise sınıflarına adım atmış herkesin okuması gereken bir kitap, Tanrı’ya şükür sınavlara girmek zorunda değilsiniz.”
Joseph Needham – Doğunun Bilgisi Batının Bilimi

Rasim Özdenören — Kafa Karıştıran Sorular

Demokrasi, rasyonalizm, pozitivizm, hümanizm, bilim, kültür gibi kavramların Müslüman tarafından nasıl kavranılıp yorumlanması gerektiğine dair öneriler veriyor.

Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre — Galatasarayı Mektebi Sultani’sinde Sekiz Yılım

Sadece Galatarasay’ın yaşantısını  anlatmayan bu kitap Beyoğlu’nun ihtişamı, sanat izleri, akıl almaz görüntüsü, esrarengiz kültürüne ve bilim tarihine ışık tutmaktadır.  İyi anlaşılan bazı kavramlar genç nesillere öğütler içeriyor.

Daniel Pennac — Okul Sıkıntısı

Tembel bir öğrenci olan Daniel kendi yaşantısı ve deneyimlerinden kaleme aldığı otobiyografik bir roman Başarılı yazar okulu bir öğrencinin hatta kötü bir öğrencinin bakış açısından ele alarak yorumluyor.

Grigory Petrov — Beyaz Zambaklar Ülkesinde

1923 yılında Rus yazar Grigory Petrov tarafından yazılmıştır.  1800’lerin son dönemlerinde Finlandiya halkının cehaletten kurtulmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Jacques Ranciere — Cahil Hoca

İnsanın bilmediğini de öğretebileceğini gösteren bu sürecin zorlu, gecikmez hikayesini anlatan bir kitap.

 

Jean Jacques Rousseau — Emile

“Rousseau yeniden dünyaya gelmeye ve insanların doğal olarak iyi olduklarına inanıyordu.
Yeni doğan bir bebeğin tamamen masum olduğunu ve kalbinde en ufak bir leke olmadığını kabul etmeliyiz. Emile’de de bu doğallığın korunması için neler yapılması gerektiğini anlatmaktadır. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir:
– çocuklar masum ve savunmasızdırlar ve ‘iyi’ doğalarının korunması için, yeteneklerini ortaya çıkarmaları ve olmak istedikleri şeyleri olmaları için özgür bırakmalıdırlar. – çocuklara sınırları iyi belirlenmiş bir özgürlük verip, az hükmetmeli, baskıcı ve aşırı korumacı olmaktan vazgeçmelidir,
çocuklarınıza hiçbir şey emretmeyin; hatta onların üzerinde en ufak bir otoriteniz olduğunu bile hissettirmeyin. Yalnız o kendinin size ihtiyacı olduğunu ve sizin o ihtiyaçları karşılayabilecek güçte olduğunuzu bilsin…”

Peyami Safa – Eğitim Gençlik Üniversite

Geleceği emanet edeceğimiz  bugünün gençleri yarının yetişkinleri olarak düşünülür. Günümüz gençliğin sorunları nelerdir, nasıl eğitilmelidir, sorunlar karşısındaki gençlerin hal ve hareketleri nelerdir? Beklenenler ve tartışılan konuların düşündürdüğü bir eser.

Fuat Sezgin – Bilim Tarihi sohbetleri

Kemal Tahir – Bozkırdaki Çekirdek

Kemal Tahir’in Köy Enstitüleri üzerine yazdığı ve üzerinde çok tartışılan romanı.

 

Nurettin Topçu – Türkiye’nin Maarif Davası

“Hakikat aşkına sahip insanlar, cemiyetin içinde çoğalmadıkça, hakikat aşkı cemiyet içinde en yüksek ve muhterem yeri tutmadıkça ve hakikatin ihtirası cemaat içerisinde bir umumi cereyan, büyük bir hareket haline gelmedikçe, milli mektep gerçekten var olmayacaktır.”

Halime Toros —  Asya’nın Kandilleri

“Özbeklere göre evrendeki iki büyük yoldan biri olan İpek Yolu üzerinde sekizinci yüzyıldan başlayarak görkemli kentler yükseliyor birbiri ardına.
Kütüphaneler, medreseler, rasathaneler, şifahaneler ve ulu mabedler..
Sultanlar ve varlıklı insanlar kitap toplamak için uzun yolculuklara çıkıyorlar.
Fethedilen ülkelerden cizye yerine kitap istiyor halifeler.
Çarşılarda dini-felsefi- bilimsel tartışmalar yapılıyor.
Bağdat ve Şam’ın görkemli rasathanelerinde ise astronomi çalışmaları…
Öyle bir meşaledir ki yanmaya başlayan, her meraklı zihin bu ateşten kendine düşen payı alır.
Ve her büyük deha, bu ateşe kendi “kor”unu bırakır.
Asya’nın Kandilleri, hem uygarlık ateşine kendi ‘kor’unu bırakan büyük üstadların hikâyesini anlatıyor, hem de bizim hikâyemizi.”

Yorum Yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir