KPSS Nedir, Nasıl Yapılır, Ne İşe Yarar?

Kasım 29, 2017

Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) Nedir?

Ölçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan KPSS, öğretmenler ve tüm kamu kurumlarına atama yapılacak personeli seçme de kullanılan bir sınavdır.

kpss-

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nı geçmişten günümüze incelersek;  kamuya memur alımı sınavı 1999 yıllarında başlamış ve 1999 ile 2000 yıllarında Devlet Memurları Sınavı(DMS) olarak yapılmıştır. 2001 yılında Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı(KMS) olarak yapılmış ve 2002’den itibaren de KPSS adıyla sınavlar düzenlenmektedir.

KPSS’ye sınav türüne göre lise, önlisans veya lisans mezunları girer. Sınavın geçerlilik süresi içinde mezuniyet belgesi alacak olan öğrenciler de bu sınava katılabilirler.  KPSS Lisans sınavına 4 yıl ve üzeri öğretim programı bitirenler başvuru yapabilirler. Ön lisans için 2 yıllık bir yüksekokuldan mezun olma şartı, ortaöğretim KPSS için lise mezunu olma şartı aranmaktadır. KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans Sınavları çift yıllarda düzenlenmektedir.

Kamu Personeli Seçme Sınavına kamu görevlerine ilk kez ataması yapılacak A grubu kadrolar ve B grubu kadroları katılabilir. A grubu kadrolar; Bakanlıklar, Başbakanlık ve bu birimlerin müsteşarlık, başkanlık ve genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşlarına ataması yapılacak kadroları içermektedir. B grubu kadrolar ise il özel idareleri, genel ve özel bütçeli kuruluşlar ve belediyeler gibi ilk defa kamuya atanacak kişilerin oluşturduğu kadroları kapsamaktadır. Öğretmenlik mesleği de B grubu kadrolara dâhildir.

KPSS Lisans sınavına yalnızca lisans mezunları katılabilir. Lisans mezunlarının ortaöğretim ve ön lisans KPSS’ye katılma hakları yoktur. Adayların sınava istedikleri kadar katılma hakları vardır.

Kamu Personeli Seçme Sınavı cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle oturumları olarak gerçekleştirilir. Çoktan seçmeli sorular adaylara yöneltilir ve atanmak istedikleri alan ve mezuniyet branşlarına göre sınava katılmış olurlar.

Kpss Sınavı Nasıl Yapılır?

KPSS’de Genel Kültür ve Genel Yetenek Testi cumartesi sabah oturumunda gerçekleştirilir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Test soruları 60’şar olmak üzere toplam 120 sorudur. Geçtiğimiz yıllarda 120 soru için 120 dakika verilmekteydi.  2017 yılı itibariyle sayısal mantık ve sözel mantık soruları dikkate alınarak sınav süresi 130 dakika olarak belirlenmiştir. Cumartesi sabah oturumuna tüm adayların girme zorunluluğu vardır. Eğitim Bilimleri Testi, cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilir. Öğretmen adayları bu sınava girmek zorundadırlar. Testte toplam 80 soru yer almaktadır ve sınav süresi 100 dakikadır. Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye ve Muhasebe Testi oturumu pazar günü sabah yapılır. Sınava katılan adaylara her testten 30’ar olmak üzere toplam 150 soru sorulur. Sınava girmek isteğe bağlıdır, zorunluluk yoktur. Sınav için adaylara 160 dakika süre verilir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler Testi oturumu pazar öğleden sonra yapılır. Her testte 30 soru yer alır. Adaylara yöneltilen soru sayısı 150 ve süresi de 160 dakikadır. Sınava girmek isteğe bağlıdır. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Bu teste öğretmen olarak 16 branşta atanmak isteyen öğretmen adayları girmek zorundadır. Adaylar iki test yanıtlar. Bunlardan biri 40 soruluk Alan Bilgisi Testi, diğeri de 10 soruluk Alan Eğitimi Testidir. Toplam 50 soruluk testin adaylar tarafından cevaplanma süresi 75 dakikadır. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde görev alacak personelin atanmasında kullanılır. Sınavda adaylara 40 soru sorulur ve 60 dakika süre verilir. Aynı zamanda tüm testlerde iptal olan soru varsa o sorudan puan verilmez.

Puan Hesaplaması Nasıldır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda 124 çeşit puan hesaplanmaktadır. En yüksek puan 100’dür. Her puan türüne göre testlerin ağırlıkları değişir.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik her yıl, B grubu ise 2 yılda bir yapılmaktadır. Öğretmen atamaları için kullanılan P10 ve  P121 puan türü sınavdan itibaren 1 yıl, diğer puanlar ise 2 yıl geçerliliğini korumaktadır.

Her yıl sınavın ücreti 5-10 TL artmakta olup 2017 yılında her oturum ücreti 60 TL olarak belirlenmiştir. Önceki yıllarda Mayıs ayında yapılan KPSS Lisans; 2018 yılında 22 Temmuz’da yapılacaktır. 2018 KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. Gün 28 Temmuz 2018, 2.gün 29 Temmuz 2018’de gerçekleştirilecektir. Sınavlara başvurular 10-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonucu 31 Ağustos 2018’de açıklanacaktır. Geç başvuru günü 06 Haziran 2018’dir. KPSS ortaöğretim 07 Ekim 2018’de KPSS ön lisans ise 04 Kasım 2018’de gerçekleştirilecektir.

KPSS’den yeterli puanı alan adaylar ilgili kurumların belirlediği kontenjanlar doğrultusunda kamu kurumlarına atanmaktadırlar. Kamu kurumlarına atamalar adayların güvenlik soruşturmalarının olumlu bir şekilde geçmesi ile gerçekleştirilmektedir. Güvenlik soruşturmasının atamalarda KPSS puanı kadar etkili olduğu da unutulmamalıdır.

Yorum Yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir