Tanzimat Fermanı ve Önemi Nedir?

Ocak 22, 2018

Tanzimat Fermanı

Mahmut’un ölümü ile tahta çıkan Abdülmecit zamanında Osmanlı büyük bir sorunla karşı karşıyadır. Başta Rusya olmak üzere pek çok ülke Osmanlı’nın iç işlerine karışmaya başlamıştır. Hristiyan azınlıkları koruma bahanesi ile iç işlerimize karışan Avrupalı devletler azınlıkların bağımsızlıklarını cesaretlendiriyorlardı. Aynı zamanda bir taraftan da Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa isyanı da devam ediyordu. Osmanlı Devleti ve Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa ile yapılan Nizip Savaşında Osmanlı ağır bir yenilgiye uğramıştır. Savunma gücünden yoksun bir hale girmiştir. Padişah Abdülmecit bu zor durumdan kurtulmak için İngiltere ve Fransa’dan yardım ister. Yardım içinde Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa görevlendirilir. Avrupa başkentlerinde büyükelçilik yapmış olan Mustafa Reşit Paşa özellikle İngiltere ülkesi ile dostluğa önem veren birisidir. İngiltere ile toprak bütünlüğünü korunmasından ve dostluk ilişkilerin kaybedilmemesi fikrindeydi. Bunun içinde yeniliklerin olması gerekiyordu. III. Selim ve II. Mahmut zamanında yapılan ıslahatlar tamamlanacak ve modern bir devlet yapısı konumuna gelmesi amaçlanmaktadır. Bu durumda Avrupalı devletlerin güvenin kazanmak ve desteğini almak ile gerçekleşeceğine inanılıyordu. Mustafa Reşit Paşa padişahın izni ile ıslahat önerilerini bir ferman haline getirdi. Bu hazırladığı belgeyi 3 Kasım 1939’da Tanzimat Fermanı adıyla padişah, devlet adamları huzurunda okundu. Gülhane Parkında ilan edildiği için Gülhane-i Hattı Hümayun da denilmektedir.

tanzimatfermanii

Tanzimat Fermanı na göre;

Dil, din, ırk farkı olmadan bütün Osmanlı vatandaşları kanun önünde eşit olacak.

Can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığı devlet ile korum altına alınacak.

Mahkeme kararı olmadan kimse cezalandırılmayacak.

Herkesten gelirine göre vergi alınacak.

Askerlik süresi sınırlandırılacak.

Müsadere usulü kesin olarak kaldırılacak.

Tanzimat Fermanı Önemi

Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlı Devleti’nde ilk defa padişah gücünün üzerinde bir güç olduğu kabul edildi. Bu durum ile anayasal devlet düzenine ve meşrutiyete geçişte önemli bir adım olmaktadır. Tanzimat ile birlikte devlet yönetiminin yanı sıra Osmanlı kültür hayatında da bir gelişme gösterdi. Başta İstanbul olmak üzere ülkenin büyük şehirlerinde mimariden yaşam tarzına, eğitimden ekonomiye kadar pek çok değişiklikler yaşandı. Bu dönemde mimariler batı tarzı yapıldı.

Tanzimat döneminde Batıcılık hareketlerinin yanı sıra İslamcılık ve Türkçülük gibi akımlarda güçlendi.

Kaynak için tıklayınız 

 

Yorum Yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir